Polyfosfaat Kristallen 1kg

De polyfosfaat kristallen remmen op chemische wijze de vorming van aanslag ter hoogte van de injektiespuiten voor vloeibare chloor.

Een kleine hoeveelheid kristallen in het chloorreservoir zal kristallisatie van de chloor vertragen, waardoor de injectiespuiten voor vloeibare chloor.

minder snel verstopt geraken door aanslag.

45,00 €